Udlånsbetingelserne kan downloades her >>

 

Akademisk Skytteforening udlåner Høje Sandbjerglejren til beslægtede organisationer mod betaling for det slid (slidpenge), som ordentlig og civiliseret brug af ejendommen uundgåeligt medfører.

Driften af lejren er baseret på medlemmers ulønnede indsats. Derfor må rengøring af bygninger og øvrige brugsområder ske, ved at brugerne afleverer det lånte i samme stand, som de selv ønsker at finde det.

Omtanke er nødvendig ved valg af arbejdsmetoder på Høje Sandbjerg. Ikke alt kan ske på samme måde som i en bygning, der er i brug alle dage.

 1. Besigtigelse aftales forud med Sandbjerginspektionen.
 2. Ved ankomst skal der rettes henvendelse til Sandbjerginspektionens vagthavende, hvis anvisninger skal følges.
 3. Den af brugeren udpegede ansvarlige forudsættes at være til stede i hele brugsperioden som forbindelsesled til den vagthavende.
 4. Nøgler udleveres af den vagthavende i forbindelse med overdragelsen.
 5. Grave-, save- og bygge-arbejder må kun udføres efter forudgående aftale, og selv da aldrig nærmere end 10 m fra bygninger og anlæg. Brændestabler, materialer og afmærkninger må ikke røres.
 6. Der er gratis trådløst netværk. med adgangskode, som er slået op på tavlen i mellemgangen.
 7. Lys, gas, vand og toiletpapir er inkluderet i den opgivne sats for slidpenge. Lejrens køkkenudstyr, service og bestik står til brugernes rådighed (ca. 40 sæt). Tørt brænde til opvarmning af messerne tages fra brændereolerne.
 8. Efter brug gennemføres atter en overdragelse med den vagthavende. Der må være tilstrækkeligt med mandskab tilbage til at kunne gennemføre evt. ekstra oprydning.
 9. Affald skal sorteres på normal vis, så glas, plast, pap, dåser etc. samles særskilt. Dette affald medtages af brugeren. Kun restaffald - husholdningsaffald - kan efterlades i lejrens affaldssække. 
 10. Der afregnes normalt jf. den tilsendte faktura inden arrangementets gennemførelse.
 11. Praktiske tips mv. findes i lejrens "Husorden", der er opslået i mellembygningen.